Obiective

Pentru atingerea scopului propus, FSS METAROM urmareste realizarea urmatoarelor obiective:

  • sa asigure prin orice mijloc legal respectarea libertatii sindicale si garantarea exercitarii dreptului sindical tuturor salariatilor;
  • sa contribuie la structurarea, consolidarea si dezvoltarea atit la nivel national cit si în domeniul propriu de cuprindere a unei miscari sindicale coerente si eficiente;
  • sa sprijine prin mijloace specifice sindicatele membre si sa asigure o colaborare permanenta a acestora în cadrul FSS METAROM;
  • sa întreprinda actiuni pentru impunerea respectarii si promovarii drepturilor socio-profesionale de natura economica, si a demnitatii salariatilor, precum si a ameliorarii permanente a conditiilor lor de munca si viata;
  • sa dezvolte continuu solidaritatea efectiva între organizatiile afiliate si sa promoveze colaborarea si solidaritatea miscarii sindicale pe plan national si international;
  • sa intreprinda actiuni pentru impunerea respectarii prevederilor CCMR si CCMU la nivelul fiecarei societati comerciale ce apartine ramurii.